Дентална фобия

Дентална фобия

Денталната фобия е паническият страх към зъболекарски процедури, независимо от изпитваната болка или лошото състояние на зъбите. Страдащите от дентална фобия биха предпочели болката, отколкото да отидат на стоматолог.

Денталната фобия предизвиква редица сериозни както физически, така и психологически проблеми. Те включват повишен риск от заболяване на венците и кариес, липса на увереност и самочувствие, риск от сериозни сърдечни заболявания.

Най-честата причина за развиването на дентална фобия е травмиращо посещение в детството при груб зъболекар, за извършване на наложаща болезнена процедура. Много хора се страхуват от игли и зъботехническата машинка. И когато са използвани го груб начин, това остава травмирщ спомен в детската психика.

Други фактори са:

- Страх от болка по време на зъболечението;

- Страх от задушаване или задавяне, когато зъболекарските инструменти се поставят в устата;

- Страх от излагане при викане от болка;

- Страх от зъботехническата машина;

- Минало физическо или сексуално насилие;

- Чувство на безсилие, че нищо не може да се направи, за състоянието на зъбите;

- Притеснение от актуалното състояние на зъбите;

- Страх от неизвестното;

Хората страдащи от дентална фобия също така може да са изградили негативна представа за стоматолозите, чрез стериотипизиране по телевизията, грбващи заглавия във онлайн изданията или разговорите помежду си. Разбира се много може да се направи за преодоляването на тази фобия.

Тези процедури имат за цел да отпуснат страдащия и да премахнат страха и безпокойството, за да се подложи той/тя на лечение без да изпитва посочените по-горе състояния.

Работа на стоматологът е да предложи методи, които да помогнат на пациента да се отпусне. Препоръчително е пациентът да бъде насърчен да сподели притесненията, които изпитва, за да се отпусне. Така стоматологът ще работи бързо, ефективно и безболезнено. Освен споделянето наглас на страховете, стоматологът може да използва ароматерапия, chill-out музика или видео с красиви природни гледки, за да се успокои съзнанието и да се създаде спокойна атмосфера. В много крайи състояния е препоръчитлно стрдащите от дентална фобия да потърсят професионалната помощ на психолог или психотерапевт.

Доказано е, че профилактичните преглед помагат изключително много за преодоляване на денаталния страх. За целта посещение на всеки три месеца са препоръчителни. Те включват стоматологичния преглед, но и спокоен разговор със стоматолога.