ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЗЪБНА ПЛАКА

Над 90% от заболяванията на пародонта се причиняват от бактериите на зъбната плака, разположени в дентогингивалната област. Ето защо контролирането на зъбната плака е едно от основните неща в профилактиката и лечението на заболяванията в устата. Зъбната плака може да бъде отстранена механично  и химично. Двата подхода могат да се използват самостоятелно, или в комбинация и да бъдат прилагани от самия пациент или от стоматолог.  


  • Обща информация

Зъбният камък е минерализирана зъбна плака, която е меко аморфно отлагане по зъбните повърхности. Когато плаката е в малко количество в началото на образуването `и , тя е безцветна и невидима за окото.

Нередовното почистване на зъбите е първата и най-важна причина за появата на зъбна плака. Редовното отстраняване на плака и зъбен камък от всички зъби съхранява доброто състояние на венците.