ПРОТЕТИЧНА СТОМАТОЛОГИЯ

ПРОТЕТИЧНА СТОМАТОЛОГИЯ

Успешното протетично лечение има за цел да възстанови дъвкателната функция, говор и естетика. Възможностите за възстановяване на липсващи зъби са многобройни. Понякога няма възможност за поставяне на имплант / противопоказания или отказ от страна на пациента /, тогава се прибягва да подвижно или неподвижно протезиране. 


  • Обща информация

С термина подвижно протезиране се означават всички снемаеми протези, които се изработват при загуба на няколко или всички зъби в зъбната редица. Включват частични протези, цели протези, моделно-лети протези.  Неподвижните протезни конструкции се циментират върху зъбите и не могат да бъдат сваляни от пациента. То са фасетки, коронки, мостове и някои видове шини.