Стандартни методи на лечение

"Ако някой запомни костюма, а не усмивката ти, значи не си се усмихвал достатъчно." — Хорас Джаксън Браун

 

Каква е разликата между общата и естетичната стоматология?

„Обща дентална медицина” изисква компетенция в диагностиката, етиологията, патогенезата, профилактиката и лечението на:  оралните заболявания, заболяванията на твърдите зъбни тъкани (кариес и некариозни заболявания), зъбната пулпа и периодонциума на постоянните зъби, заболяванията, засягащи пародонта и периимплантните тъкани, всички хирургични заболявания на устната кухина и асоциираните с тях заболявания на челюстите и лицево-челюстната област и протетичната дентална медицина.

Естетичната стоматология е раздел, който разглежда естетиката и хармонията на лицето и усмивката. Естетична стоматология е изкуство.  Естетична стоматология изисква професионален усет за извършване на козметични корекции във формата, размера и цвета на зъбите, съобразени с индивидуалните особености и възможности на пациента.