Фотополимерни фасети и пломби

Фотополимерите  притежават естетични качества, голяма механична здравина и дават възможност за възстановяване на всякакви дефекти възникнали вследствие на зъбния кариес.


  • Обща информация

Фотополимерните фасети възстановяват красотата на зъбите в случаи, при които е настъпила промяна във формата или размера им. Фотополимерните фасети са тънки пластинки от фотополимер, които покриват предната повърхност на видимите зъби.

Фотополимерните фасети могат да бъдат директни – изработват се в устата на пациента, или индиректни – изработват се от зъботехник и се залепват върху емайла на зъба.

Важно при направата на фотополимерна пломбата е да се възстановят нормалнита анатомична форма, цвят и размери на зъба, съобразени с индивидуалните особености на захапката.