ПРОФИЛАКТИКА

ПРОФИЛАКТИКА

Според данни от мащабно епидемиологично проучване на състоянието на деталното здраве сред българските деца, проведено по Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца до 18 г. на Министерството на здравеопазването, оралнитените заболявания показват тенденция за рязко увеличаване. 18 годишните са средно с по един изваден постоянен зъб и десет кариесни. Макар и това да е най-засегната група, практически цялото население е обхванато от оралнини заболявания - кариес и усложнениятя му, пародонтопатии, зъбно-челюстни деформации,  дефекти на зъбните редици и други.  

Заболяванията на зъбния кариес и усложненията му, оралната лигавица и зъбодържащия апарат могат да бъдат избегнати с честа и правилна профилактика от страна на пациента. Това е най-доброто лечение.

Профилактичният преглед е съвкупност от мероприятия целящи предотвратяване възникването на стоматологичните заболявания (първична профилактика), до своевременно откриване и лечение на заболяванията в ранен стадий с цел предотвратяване на техните усложнения (вторична профилактика) и да завършва с възстановяване загубената функция на дъвкателния апарат и предотвратяване възникването на други стоматологични или общи заболявания (третична профилактика). т.е. тя  трябва да съпътства целия комплекс от грижи за стоматологичното здраве.

В комплекса от профилактични мероприятия за целите на първичната профилактика водещи са хранителната профилактика, системното поддържане на устна хигиена и флуорната профилактика. Към първата се отнасят рационалното хранене, което влияе върху развитието на целия организъм, а оттам и върху състоянието на зъбите и пародонта, както и тенденцията за редуциране захарния прием и преобладаване на захарни заместители в диетата на децата. Устната хигиена включва професионална помощ от стоматолога, мотивация на пациента и разбира се съдействието на мотивирания и отговорен пациент чрез ежедневната лична хигиена!

Всяка промяна в областта на зъбите и челюстите, освен патологичната си структура, има и далечно действие, а всички изменения в организма, които могат да предизвикат патологично въздействие върху други органи и системи се определят с понятието "огнище" или "фокус".

Важно е прегледите при стоматолога да се провеждат редовно, а колко често -  - зависи от състоянието на зъбите, мотивацията ви за поддържане на добра устна хигиена, какви грижи полагате за своите зъби, колко бързо при вас се образува зъбен камък, наследственото ви предразположение към кариес.

Според индивидуалните ви особености в esteticoplus ще изградим нужната профилактична програма.

Вижте повече в ПРОФИЛАКТИКА  ->  Информация за пациента