ЛЕЧЕНИЕ

ЛЕЧЕНИЕ

Вашата оралното здраве е един от нашите приоритети. Започваме с обстоен преглед, който установява евентуални дентални проблеми и анализира състоянието Ви. Ще обсъдим варианти на лечение и ще изготвим индивидуален план. Ще Ви обясним всички рисковете(ако има такива), свързани с лечението. Препоръчително е да попълните „Информирано съгласие“, което ще ни даде обективна информация за здравословното Ви състояние и проблемите свързани с функция и естетика на Вашите зъби. 

За да получите по-добрата стоматологична грижа, ние ще създадем Ваш личен картон. По време на лечението искаме да знаете какво сме направили и какво ни предстои за напред, а след всяко ваше посещение картонът се актуализира. Така Вие получавате гаранция за проведеното лечение и спазвате редовна профилактика. 

Услугите, които  esteticoplus предлага за Вашето лечение са във всички области - орална хирургия, пародонтология, протетична стоматология и терапевтична стоматология.

ОРАЛНА ХИРУРГИЯ – екстракция (вадене) на еднокоренов и многокоренов зъб, инцизии (обострени периодонтити – абсцеси), циркумцизио.

ПАРОДОНТОЛОГИЯ - кюретаж на пародонтални джобове.

ПРОТЕТИЧНА СТОМАТОЛОГИЯ - временни мостове (пластмаса), вставки(лабораторни пломби), изграждане на зъби, лечение на бруксизъм (скърцане със зъби), спортни шини (за предпазване на зъбите).

ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГИЯ - ендодонтско(кореново) лечение на еднокоренов и многокоренов зъб, обтурации(пломби).

Вижте повече в ЛЕЧЕНИЕ ->  Информация за пациента